Instrumenter for testing av optiske linser

Laseroptiske komponenter – hovedtestinstrumenter

Kortbølgespektrofotometer

Kortbølgespektrofotometer

ZYGO interferometer

ZYGO interferometer

Langbølge spektrofotometer

Langbølge spektrofotometer

Laserstråleanalysedetektor

Laserstråleanalysedetektor

2.5D Todimensjonal bildeapparat

2.5D Todimensjonal bildeapparat

Enheten til LIDT for optisk element

Enheten til LIDT for optisk element

Hovedtestinstrument -- strålekvalitetsanalysator

sda

Laseroptiske komponenter Optisk inspeksjon, montering og applikasjonstestlaboratorium

Enheten-av-LIDT-for-optisk-element1

Laseroptiske komponenter Optisk testlaboratorium

Enheten-av-LIDT-for-optisk-element2

Laseroptikkmontering og testlaboratorium

Enheten-av-LIDT-for-optisk-element3

Laseroptiske komponenter Application Testing Lab

Vi følger tett grenseapplikasjonsmarkedet til laserindustrien og opprettholder tett kommunikasjon og samarbeid med alle kunder i laserindustrien.