Produkt

  • Optisk kollimasjonsmodul for lasersveising, additiv produksjon (3D-utskrift) og laserrensesystem

    Optisk kollimasjonsmodul for lasersveising, additiv produksjon (3D-utskrift) og laserrensesystem

    Optisk modul betyr en enkeltfunksjonsmodul i et optisk system, inkludert linser og relaterte mekaniske komponenter eller enkle elektriske moduler.I henhold til kundens behov kan vi tilpasse optikk for ulike funksjoner, inkludert kollimering, stråleutvidelse, fokusering, forming, zooming, skanning og splitting, etc.
    For forskjellig bruk kan QBH-modulen forme lyskilden (divergens blir parallell eller liten flekk blir større), kombinert med strålekombinasjonsmodul, realiserer strålekombinasjonen og splittingen av laseren og overvåkingslyset, og kan realisere strålekombinasjonen og splittingen av laseren i det optiske båndet.