Produkt

  • Håndholdt lasersveisemaskin

    Håndholdt lasersveisemaskin

    Lasersveising en høyeffektiv presisjonssveisemetode som er i bruk av laserstråle med høy energitetthet som varmekilde.Lasersveising er en av de viktige aspektene ved laserbehandlingsteknologi.Laser utstråler og varmer opp arbeidsstykkets overflate, Overflatevarmen diffunderer til innsiden gjennom varmeledning, Deretter får laseren arbeidsstykket til å smelte og danner det spesifikke sveisebassenget ved å kontrollere laserpulsbredde, energi, toppeffekt og repetisjonsfrekvens.På grunn av sine unike fordeler, har den blitt brukt til presis sveising for mikrodeler og smådeler.

    Lasersveising er sammensmelting av sveiseteknologi, lasersveiser setter laserstrålen som energikilde, og får den til å påvirke sveiseelementskjøtene for å realisere sveising.