Test- og applikasjonslab for optisk system

Test- og applikasjonslaboratorium for lasersveisesystem

Test- og applikasjonslaboratorium for lasersveisesystem

Test- og applikasjonslaboratorium for lasersveisesystem

Laseroptiske komponenter Optisk testlaboratorium6

Verksted for montering av elektrisk kontrollsystem

Laseroptiske komponenter Optisk testlaboratorium5

Verksted for montering av sveisehode med laserskanning

Laseroptiske komponenter Optisk testlaboratorium7

Krystallfaseverksted

Laserrengjøringssystem, 3D-laserutskrift og fotovoltaisk cellelasertest- og applikasjonslaboratorium

Laseroptiske komponenter Optisk testlaboratorium8

Laboratorium for bruk av laserrengjøringssystem

Laseroptiske komponenter Optisk testlaboratorium9

Verksted for montering av laserrensesystem

Laseroptiske komponenter Optisk testlaboratorium10

Fotovoltaisk cellelaserapplikasjonslaboratorium

Vi følger tett grenseapplikasjonsmarkedet til laserindustrien og opprettholder tett kommunikasjon og samarbeid med alle kunder i laserindustrien.