Produkt

  • Stereolitografi 3D SLA 3D-skriver for UV Laser Additive Manufacturing Processing

    Stereolitografi 3D SLA 3D-skriver for UV Laser Additive Manufacturing Processing

    SLA (stereolitografi) er en additiv produksjonsprosess som fungerer ved å fokusere en UV-laser på et kar med fotopolymerharpiks.Ved hjelp av datastøttet produksjon eller datastøttet design (CAM/CAD) programvare, brukes UV-laseren til å tegne en forhåndsprogrammert design eller form på overflaten av fotopolymerkaret.Fotopolymerer er følsomme for ultrafiolett lys, så harpiksen blir fotokjemisk størknet og danner et enkelt lag av ønsket 3D-objekt.Denne prosessen gjentas for hvert lag av designet til 3D-objektet er fullført.
    CARMANHAAS kan tilby kundene at det optiske systemet hovedsakelig inkluderer rask galvanometerskanner og F-THETA skannerlinse, stråleutvider, speil, etc.